mainlogo Momiji

callicon (+66) 080 277 2412
mailicon momiji-living@hotmail.com
fbicon MomijiLiving

mainlogo Momiji

X

Khim stool

เก้าอี้สตูลไม้ คิม

35 x 35 x 45 cm

solid oak wood / price 3650 baht

ทำจากไม้โอ๊ค ราคา 3650 บาท

ทำสีธรรมชาติ (สีใส-ด้าน)

kim1

สตูลไม้ทำจากไม้โอ๊ค ไม้จริงทั้งตัว เข้าไม้ด้วยงานเชิงช่าง แข็งแรง สวยงาม เก้าอี้สตูลไม่มีพนักพิง จะดูโปร่ง สามารถนำไปวางตามมุมต่างๆ ได้ง่าย ดูไม่รกตา เคลื่อนย้ายก็สะดวก จะปรับไปเป็นโต๊ะข้าง จำเป็นก็ได้

                          "ไม้โอ๊คชิ้นหนาๆ กับมุมการเข้าไม้ระหว่างขาเก้าอี้กับท๊อปที่นั่ง และขอบมนๆ ตลอดเส้นขอบ เวลาสัมผัสจะรู้สึกได้"

kim2

kim3

ท๊อปที่นั่งบนเว้าลงนั่งสบาย เมื่อเราดูเราก็จะรู้สึกได้ถึงความนุ่มของไม้ แถมเวลาวางแก้วน้ำ น้ำก็หกอยู่ในวงนี้นะเออ

kim4

จุดน่าสนใจของเก้าอี้สตูลตัวนึ้ ก็คือ ขาเก้าอี้ นอกจากความสวยงามแล้ว ยังเป็นที่มาของชื่อเก้าอี้สตูลตัวนี้ด้วย

ยิ่งขุดยิ่งเปลี่ยน เนื้อไม้ที่ผ่านการขุดเพื่อเว้ารองรับการนั่งนั้น เมื่อขุดลงไปแต่ละระดับ ลายไม้จะเปลี่ยนไปเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของงานไม้จริงเท่านั้น

kim5

    การคุ้มครองรูปภาพ เนื้อหาและสินค้า ห้ามมิให้ละเมิดโดยการนำไปใช้ ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในทุกกรณีโดยไม่ได้รับอนุญาติ มีความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2558      
www.2essay.com/
atl-service.kiev.ua/
findessay.org/