mainlogo Momiji

callicon (+66) 080 277 2412
mailicon momiji-living@hotmail.com
fbicon MomijiLiving

mainlogo Momiji

X
ฤดูกาลแปรเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามธรรมชาติดูเป็นสิ่งจีรัง และผาสุข ต้นเมเปิ้ล หรือ momiji (โมมิจิ) ก็เช่นเดียวกัน ก็ได้อาศัยฤดูกาลเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามสภาพแวดล้อม ที่เวียนผ่านมา ผลิ เปลี่ยนสีจนผลัดใบ เพื่อความคงอยู่ของชีวิต ซึ่งเป็นความธรรมดาของชีวิตตามธรรมชาติที่ก่อให้เกิดรูปแบบที่เรียบง่าย มีสุนทรียภาพ และเป็นความยั่งยืนในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง ในกระบวนการออกแบบของเราก็ได้นำความเรียบง่ายของธรรมชาติที่เกิดขึ้นมานี้มาเป็นแนวคิดหลัก เฟอร์นิเจอร์โมมิจิ จึงออกมาด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย เหมาะกับทุกสเปซในบ้านของคุณ นอกจากนี้เราก็ใส่ใจในการผลิตเช่นกัน "เรา" โมมิจิทุกคนล้วนตั้งใจ และเน้นการผลิตที่พิถีพิถัน craftmanship เพื่อเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง สวยงามเหล่านั้น นอกจากนี้แม้ชื่อโมมิจิจะดูเป็นญี่ปุ่นก็จริงแต่หัวใจเราไทยเต็มร้อย - เฟอร์นิเจอร์โมมิจิ Products of Thailand